Confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

ROMCOLOR 2000 S.A. se angajează să respecte și să protejeze confidențialitatea și datele dumneavoastră cu caracter personal. Înțelegem că sunteți conștienți și preocupați de confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și tratăm cu seriozitate aceste lucruri.
Acestă informare descrie:

 • Informațiile pe care ROMCOLOR 2000 S.A. le colectează despre dumneavoastră și modul în care sunt colectate aceste informații
 • Cum utilizăm și protejăm aceste informații
 • Alegerile pe care le puteți face cu privire la modul în care folosim aceste informații

Recunoaștem confidențialitatea informațiilor ca fiind o responsabilitate permanentă, astfel încât că vom actualiza  și vom modifica această informare la anumite intervale. Așadar, vă rugăm să verificați ocazional site-ul nostru web www.romcolor.ro pentru a vă asigura că sunteți informați cu privire la orice modificări.

1. Cine suntem?
Suntem «ROMCOLOR 2000 S.A.», o societate comercială înființată conform legislației din România și cu sediul la Str. Intr. Salcâmului nr. 1, Copăceni 077006, Ilfov. Suntem unul dintre cei mai importanți producători de produse din plastic din Uniunea Europeană, cu o activitate comercială puternică de export, cu orientare și clientelă internațională. Cea mai mare parte a producției noastre este exportată în peste 70 de țări din întreaga lume , iar din grup fac parte entități și fabrici din Franța, România, Polonia, Rusia, Turcia, și China.

 • Ce tip de informații sunt colectate de la dumneavoastră?

Ca parte a activităților noastre, colectăm toate sau unele dintre următoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanelor vizate, și anume clienți, furnizori, parteneri externi, precum și orice alte terțe părți cu care facem comerț sau care își exprimă interesul pentru produsele și serviciile noastre:
– Nume / denumire comercială. Colectăm numele (prenume, nume de familie) și denumirile comerciale ale clienților, precum și ale reprezentanților acestora atunci când aceștia fac comerț cu noi, când își exprimă interesul pentru produsele și serviciile noastre sau când participă la evenimentele și atelierele noastre, precum și la activitățile de promovare.
– Adresa de e-mail. Colectăm adresa de e-mail a persoanelor vizate și a reprezentanților acestora atunci când aceștia fac comerț cu noi, atunci când își exprimă interesul pentru produsele și serviciile noastre sau când participă la evenimentele și atelierele noastre, precum și la activitățile de promovare.
– Adresa poștală. Colectăm adresa poștală sau sediul persoanelor vizate în scopul facturării și pentru livrarea/expedierea produselor noastre.
– Alte date de contact. Colectăm alte informații de contact, cum ar fi numerele de telefon ale persoanelor vizate sau ale reprezentanților acestora, pentru a le furniza mai bine și mai rapid serviciile noastre.
– Date de facturare. Colectăm informații despre persoanele vizate și destinatarii finali ai produselor noastre care sunt necesare pentru facturarea produselor și serviciilor noastre, inclusiv codul numeric personal, dacă astfel de informații sunt cerute de lege, pentru a ne îndeplini obligațiile fiscale.
Ne-am angajat că nu vom colecta informațiile sensibile ale persoanelor vizate.

3. De unde obținem informațiile?
Obținem informații despre dumneavoastră atunci când vă exprimați interesul pentru produsele și serviciile noastre, când ne contactați, când încheiem un contract pentru furnizarea produselor și serviciilor noastre, când utilizați site-ul nostru web, când completați formularul de contact, sau atunci când completați formularele de participare la evenimentele și seminariile noastre. Nu vindem informațiile dumneavoastră nimănui și le împărtășim doar cu alte entități din grup din străinătate sau cu terțe părți care facilitează furnizarea serviciilor noastre. Aceste părți terțe sunt următoarele, cu titlu exemplificativ:
– societăți de distribuție (curierat)
– bănci și alte instituții financiare
– societăți de transport

4. Cum folosim (procesăm) informațiile dumneavoastră?
Utilizăm informațiile dumneavoastră în următoarele scopuri:
4.1. Furnizarea de servicii. Având ca obiect principal de activitate producția și comercializarea de produse din plastic, avem o rețea de vânzări bine organizată, în scopul de a ne servi clienții.
4.2. Relația cu furnizorii noștri și cu alți parteneri externi. Datele cu caracter personal ale acestor persoane vizate sunt utilizate numai în contextul și în scopuri legate de relația noastră de afaceri.
4.3. Acțiuni de marketing/alte acțiuni de promovare. Astfel de actiuni includ trimiterea invitațiilor la evenimente și ateliere organizate de ROMCOLOR 2000 S.A., informații despre noi produse și oferte, precum și cadouri și felicitări către clienții noștri existenți și potențiali, producători-agricultori, furnizori, parteneri externi și orice terță parte interesată.

5. Care este temeiul nostru juridic pentru prelucrare?
5.1. Prelucrarea informațiilor dumneavoastră care este utilizată pentru furnizarea serviciilor sau în contextul relației noastre de afaceri, se bazează pe încheierea și îndeplinirea unui contract sau – în urma solicitării dumneavoastră – pe etapele pregătitoare pentru încheierea și îndeplinirea unui contract.
5.2. Prelucrarea informațiilor dumneavoastră care sunt utilizate pentru marketing și/sau alte acțiuni de promovare fie se bazează pe consimțământul dumneavoastră, fie este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de ROMCOLOR 2000 S.A., cu excepția cazului în care aceste interese sunt în contradicție cu drepturile și libertățile persoanei vizate care necesită protecția datelor sale cu caracter personal.
5.3. În anumite cazuri, prelucrarea informațiilor dumneavoastră este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau pentru respectarea legislației naționale și/sau europene.

6. Cât timp stocăm informațiile dumneavoastră?
6.1. Păstrăm informațiile dumneavoastră pe durata relației noastre de afaceri. Stocăm informații specifice despre clienți pentru o perioadă de trei (3) ani, și, în cazul în care între părți va avea loc o relație contractuală, datele furnizate vor fi stocate pe durata relației contractuale și vor fi șterse după o perioadă de șase (6) ani de la ultima relație contractuală pentru a ne putea îndeplini obligațiile de păstrare a unor evidențe exacte pentru autoritățile fiscale sau alte autorități administrative.
6.2. Stocăm informații despre abonat în cazul acțiunilor de promovare până când un astfel de abonat indică faptul că nu mai dorește să primească materialul de promovare relevant, dar nu mai mult de trei (3) ani.
6.3. Pentru mai multe informații despre locația și durata stocării informațiilor, vă rugăm să ne contactați la info@romcolor.ro.

 • Ce măsuri am luat pentru a vă proteja informațiile?

Când ne oferiți informații cu caracter personal luăm măsuri pentru a ne asigura că acestea sunt în siguranță. Pentru a proteja confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, am luat măsuri fizice, tehnice și administrative. Ne actualizăm și testăm continuu tehnologia de securitate. Restricționăm accesul la informațiile dumneavoastră la acei angajați care trebuie să știe aceste informații pentru a vă furniza servicii. În plus, ne instruim angajații cu privire la importanța confidențialității și a păstrării confidențialității și securității informațiilor dumneavoastră. Printre altele, am implementat următoarele măsuri și proceduri tehnice și organizaționale menite să vă protejeze informațiile împotriva pierderii, utilizării greșite, procesării ilegale sau modificării:
– detectarea și gestionarea incidentelor de securitate
– utilizarea serverelor cu acces restricționat și supuse verificărilor regulate
– utilizarea sistemelor IT și a programelor informatice care sunt instalate într-un mod care minimizează utilizarea de date cu caracter personal și/sau date de autentificare ale utilizatorilor
– acces la sisteme și baze de date acordat doar persoanelor autorizate.

8. Când și cum partajăm informații?
Ca parte a activităților noastre, alte entități din grup din străinătate pot avea acces la informațiile dumneavoastră. Ne bazăm pe furnizori de servicii terțe părți pentru a realiza o serie de operațiuni de afaceri în numele nostru. Făcând acest lucru, este posibil să fie necesar să vă împărtășim informațiile cu aceștia. Cu toate acestea, oferim furnizorilor noștri de servicii numai informațiile cu caracter personal de care au nevoie pentru a efectua serviciile pe care le solicităm și le învederăm  să protejeze aceste informații și să nu le utilizeze în niciun alt scop. În plus, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în relația cu autoritățile publice, persoanele juridice de drept public, persoanele juridice de drept privat și autoritățile judiciare, în cazul în care acest lucru este prevăzut de lege.

9. Drepturile dumneavoastră
În conformitate cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor cu caracter personal (RGPD), aveți o serie de drepturi privind modul în care societățile și organizațiile procesează datele dumneavoastră cu caracter personal. Acestea sunt drepturile dumneavoastră:

 • dreptul de a fi informat – dreptul de a cunoaște exact ce fel de date cu caracter personal avem despre dumneavoastră în baza noastră de date
 • dreptul de acces – dreptul de a primi gratuit de la noi o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe le avem în baza noastră de date
 • dreptul la rectificare – dreptul de a ne solicita să modificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le avem în baza noastră de date
 • dreptul la portabilitate – dreptul de a ne solicita datele dumneavoastră  cu caracter personal într-un format structurat, care poate fi citit automat, pe care îl putem trimite apoi unui alt operator
 • dreptul de opoziție – puteți obiecta față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing, cercetare, statistic și alte scopuri
 • dreptul la ștergerea datelor sau dreptul de a fi uitat – ne puteți solicita să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal din baza noastră de date în cazurile în care acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate, în cazul retragerii consimțământului pentru prelucrare și dacă nu există încă temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, dacă datele au fost colectate ilegal, dacă datele trebuie șterse pentru a se conforma unei obligații legale etc.
 • dreptul de a restricționa procesarea – aveți dreptul de a restricționa sau de a bloca modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
 • dreptul de a nu fi supus deciziilor automate – puteți solicita operatorului să retragă, să anuleze, să reevalueze o decizie luată exclusiv prin utilizarea mijloacelor automate prin care vă evaluați competența profesională, credibilitatea sau comportamentul, în anumite condiții

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti adresa o cerere scrisă, datată și semnată, către societatea comercială ROMCOLOR 2000 S.A.,  Str. Intr. Salcâmului nr. 1, Copăceni 077006, Ilfov, jud. Ilfov, România, J23/986/2011, sau la adresa de e-mail :  info@romcolor.ro.
Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, București 010336, www.dataprotection.ro.
Dacă oricare dintre informațiile despre dumneavoastră este incorectă, vă rugăm să ne anunțați cât mai curând posibil într-unul dintre modurile enumerate mai sus.

10. Transferul de informații în afara SEE
Informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră pot fi transferate altor entități ale grupului din afara Spațiului Economic European (Rusia, Turcia și China), aplicând garanții adecvate (și anume clauze contractuale standard de protecție a datelor) pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a informațiilor dumneavoastră.

11. Cum ne puteți contacta?
Ne puteți contacta pentru orice întrebări despre procesarea informațiilor dumneavoastră sau în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră prin intermediul formularului de comunicare electronică de pe site-ul nostru web www.romcolor.ro sau prin e-mail la info@romcolor.ro.

12. Informații despre versiune – modificări și actualizări
Această informarea fost actualizată ultima dată la 01 ianuarie 2021.
Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza această informare în orice moment, din orice motiv, fără notificare, altul decât publicarea informării actualizate privind confidențialitatea și protecția datelor pe site-ul nostru web. Putem trimite prin e-mail notificări periodice privind modificările și actualizările acestei informări, dar, în orice caz, ar trebui să verificați frecvent site-ul nostru web pentru a vedea informarea curentă privind confidențialitatea și protecția datelor, care este în vigoare.