Romcolor - Colors for your success

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele furnizate de dumneavoastra în cursul navigãrii acestui website pot fi utilizate de Romcolor 2000 SA si sunt prelucrate în scopul trimiterii de oferte. Prin acordul tãu exprimat prin accesarea si utilizarea www.romcolor.ro datele tale cu caracter personal si orice alte informatii furnizate de tine pot fi prelucrate si utilizate de Romcolor 2000 SA în orice activitãti si scopuri legate de marketing si pentru constituire de baze de date si utilizarea acestora. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra constau in : informatiile referitoare la o persoanã fizicã sau/si juridica identificatã sau identificabilã. Asemenea informatii cu caracter personal sunt numele, prenumele, compania, email, adresa, numãrul de telefon, orice informatie privind folosirea produselor Romcolor 2000 SA, cât si orice informatie furnizatã de tine care este prelucratã si introdusã în baza noastrã de date. Dacã nu sunteti de acord cu conditiile de utilizare de cãtre dumneavoastra a website-ului si a datelor cu caracter personal de cãtre Romcolor 2000 SA , va rugam sa nu mai utilizati acest web site. Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale. Romcolor îţi aduce la cunoştinţă că beneficiezi de drepturile prevăzute de art.12-15 din Legea 677/2001 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, pe care le poţi exercita printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, pe adresa Intrarea Salcamului Nr.1, Copaceni, Ilfov.