Romcolor - Colors for your success

Masterbatch dezvoltat la cerere

Aceste masterbatch-uri sunt dezvoltate în cooperare cu clienţii, adresându-se nevoilor specifice ale acestora. Conţin diverse tipuri de aditivi în proporţia corectă pentru a obţine produsul dorit. ( UV + antioxidant + infrarosu + antipicătură pentru filmul de agricultură).

Cereţi un produs dezvoltat special pentru Dumneavoastra.