Romcolor - Colors for your success

Formular contact

* Campuri obligatorii


.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), societatea ROMCOLOR 2000 S.A., persoană juridică română cu sediul în sat Copăceni, comuna Copăceni, str. Intrarea Salcâmului nr. 1, jud. Ilfov, Romania, J23/986/2011, CUI RO 6717137, reprezentată legal de Tonescu Florin, în calitate de Director General, in calitate de operator de date personale, administreaza in condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați prin intermediul site-ului www.romcolor.ro.

 

Societatea ROMCOLOR 2000 S.A., în calitate de furnizor de bunuri, este operator de date cu caracter personal si prelucrează următoarele date personale declarate de dvs. la momentul completării pe site-ul www.romcolor.ro a formularului „cerere ofertă”: nume și prenume, e-mail, adresă, nr. telefon. Societatea ROMCOLOR 2000 S.A. nu va transmite datele cu caracter personale înregistrate către alți destinatari. Nu sunteți obligați să furnizați datele dvs. personale, refuzul dvs. de a furniza datele cu caracter personal mai sus menționate determina imposibilitatea transmiterii ofertei solicitate.

 

Datele furnizate vor fi stocate pe o durată de 30 de zile, iar în situația în care între părți se va derula o relație contractuală datele furnizate vor fi stocate pe toată durata existenței relațiilor contractuale urmând a fi șterse după trecerea unui termen de 30 de zile de la ultima relație contractuală. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către o țară terță sau către o organizație internațională.

 

Conform Regulamentului 2016/679/UE, ai o serie de drepturi referitoare la modul în care companiile și organizațiile îți prelucrează datele cu caracter personal. Iată care sunt aceste drepturi:

 

-dreptul de a fi informat – dreptul de a afla exact ce fel de date personale avem despre tine în baza noastră de date

 

-dreptul la acces – dreptul de a primi de la noi, în mod gratuit, o copie a datelor tale personale pe care le avem în baza noastră de date.

 

-dreptul la rectificare – dreptul de a ne solicita să-ți modificăm sau să-ți completăm datele personale pe care le avem în baza noastră de date

 

-dreptul la portabilitate – dreptul de a ne solicita datele tale personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, pe care mai apoi să-l trimitem către un alt operator

 

-dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți prelucrării datelor tale personale în scopuri de marketing, cercetare, statistici și nu numai

 

-dreptul la ștergere sau dreptul de a fi uitat – puteți să ne soliciți să vă ștergem datele personale din baza noastră de dată în cazurile în care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, în situația retragerii consimțământului pentru prelucrare și nu mai există temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs., datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale etc.

 

-dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul să restricționați sau să blocați modul în care procesăm datele dvs. personale,

 

-dreptul de a nu fi suspus deciziilor automate – puteți cere operatorului să retragă, anuleze, reevalueze o decizie pe care a luat-o exclusiv prin folosirea mijloacelor automate prin care îţi evaluează competenţa profesională, credibilitatea sau comportamentul, în anumite condiţii

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la societatea ROMCOLOR 2000 S.A., sat Copăceni, comuna Copăceni, str. Intrarea Salcâmului nr. 1, jud. Ilfov, Romania, J23/986/2011, sau la adresa de e-mail info@romcolor.ro.

 

Dacă unele dintre aceste date despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, prin una din modalităţile enumerate mai sus.

 

Sunteți informat(ă) totodată că aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Nu sunt de acordSunt de acord